החזרת מוצרים וזיכוי כספי

1.    לקוח רשאי לבטל עסקה  בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-                2010.

2.    בית העסק  יאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם           סגורים וארוזים באריזתם המקורית   וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

3.    עבור מוצרים שיוחזרו יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח בפועל אף אם נתנו בתחילה בחינם או במחיר מסובסד,          ובניכוי העמלה לחברת האשראי.

4.    הובלת המוצר חזרה לבית העסק תעשה על ידי הלקוח ובאחריותו.

5.    זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:

  • o      במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

  • o      מגיני ירכיים, הגבהות אסלה, טואלטיקה, היגיינה, כסאות רחצה ושירותים, מיטות, מזרנים וכדומה.

  • o      במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

  • o      מוצרים שהורכבו בפועל.

  • o      הסדר מיוחד כגון לגבי קרשי ההעברה  בהם קיימת אפשרות לקבלת המוצר לניסיון של 10 ימים בתמורה לסך              של 300 ₪ כולל משלוח. אם בתום  התקופה הקונה מעוניין להחזיר הוא יקבל החזר כספי בסכום ששילם                         למעט סך של 300 ₪ בגין תקופת הניסיון.

  • o      במידה ומופיעה בפרטי המוצר מדיניות ספציפית של תקופת ניסיון ותנאי החזרה.

6.    לצורך החזרת מוצר יפנה הלקוח טלפונית לבית העסק.

7.    בית העסק יזכה את הצרכן באופן בו שילם.

8.    בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

  • o      במידה ונפלה טעות במחיר המוצר או תיאור המוצר.

  • o      במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות                    באופן תקין.

9.    אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים בית העסק  ו/או הספקים לבטל את                     המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במידה ובוטלה מכירה כאמור בית העסק ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא               יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק         בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

10. החזר ציוד כבד יחויב בדמי משלוח של 500 ש"ח + 100 ש"ח דמי ביטול. (למעט מיטה שדמי המשלוח הינם 1,200 ש"ח).