חיפוש
  • Chai

מגיני ירכיים למבוגרים - פטנט הפרסה


התמונה המצורפת הינה חלק ממחקר המצביע על מידת האפקטיביות של רפידות מגיני הירכיים SAFEHIP בעלות צורת הפרסה (מהוות פטנט). ממצאי המחקר מוצאים את רפידות הפרסה כאפקטיביות ביותר.

למחקר המלא www.kal-batuch.co.il/safehip יש ללחוץ בדף האתר על התמונה של מגן ירכיים מחקר.