חיפוש
  • Chai

נפילות מבוגרים והסיכון לשבר בצוואר הירך


החודש נובמבר 2017 הכריז משרד הבריאות על "הערכות לאומית למניעת נפילות. משקף המהווה חלק ממצגת משרד הבריאות עולה נתון מדהים לפיו כ-350,000 מבוגרים נופלים בשנה, ממוצע של 1,000 קשישים ליום.

הסיכון לשבר צוואר הירך וההשלכות החמורות עולות ככל שעולים בגיל, כך שקיימת חובה להגן על מפרק הירך.