מתקן הוצאת נוזל למיכלי חנקן נוזלי של חברת Worthington.

מתקן הוצאת הנוזל מאפשר מילוי/ריקון בטוח וקל.

ספיקת (זרימת) חנקן נוזלי בשיעור של 8 ליטר בדקה בלחץ 10 psi

עיצוב ייחודי מאפשר למלא את מיכל החנקן מבלי להסיר את מערכת הוצאת הנוזל.

ניתן לחבר את המתקן על הדגמים הבאים:  25LD, 35LD, 50LD

השימוש במתקן הוצאת הנוזל תורם לנוחות משתמש ומבטיח ניפוק בטוח דרך מפריד פאזה ופורק לחץ למניעת אגירת לחץ במיכל.

סרטון

מתקן להוצאת נוזל למיכלי חנקן נוזלי

3,690.00 ₪מחיר