תקנון ותנאי שימוש באתר

1. אתר המכירות האלקטרוני kal-batuch.co.il (להלן גם: “האתר”), משמש לרכישת מוצרים על ידי הציבור בישראל.

2. רכישה באתר מהווה הסכמה לתקנון האתר.

3. האתר בבעלות ז'בנר חי ("חי קל ובטוח") להלן גם ("בית העסק")

4. בית העסק  שומר לעצמו  את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתו.

5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.

6. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

רכישה

7. אישור רכישה מותנה בכך  שהמוצר הנרכש מצוי במלאי בית העסק ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. בית העסק תלוי בהימצאותם של מוצרים רבים במלאי הספק,  ולכן גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא יהיה בית העסק מחויב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג’. במידה והמוצר לא קיים ישיב בית העסק כל תשלום ששולם לבית העסק ויבטל כל חיוב שהוציא בית העסק.

אספקה ומשלוחים

8. בית העסק ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, תוך התנאים המופיעים בתנאי המשלוח.

9. אין לראות בבית העסק ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה ו/או של הספקים לרבות שביתות וכיוצ”ב.

10. התקנון של כל גוף באמצעותו בית העסק  או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מבצע פעולה.

11. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

12. במידה ויגרמו עיכובים באספקת המוצר התלויים בספק או במבצע השליחות, בית העסק יהיה פטור מאחריות בגין העיכובים .

 

ביטול עסקה והחזרת מוצרים

13. האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981, ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010.

14. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי בית העסק יאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.

15. עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח אף אם נתנו בתחילה בחינם. במידה ותהיינה לבית העסק עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.

16. הובלת המוצר חזרה לבית העסק תעשה על ידי הלקוח ובאחריותו.

17. זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:

א. במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

ב. מגיני ירכיים, הגבהות אסלה, טואלטיקה, היגיינה וכדומה.

ג. במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

ד. הסדר מיוחד כגון לגבי קרשי ההעברה  בהם קיימת אפשרות לקבלת המוצר לניסיון של 10 ימים בתמורה לסך של 300 ₪ כולל משלוח. אם בתום התקופה הקונה מעוניין להחזיר הוא יקבל החזר כספי בסכום ששילם למעט סך של 300 ₪ בגין תקופת הניסיון.

18. בית העסק יהיה רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

א. במידה ונפל טעות במחיר המוצר או תיאור המוצר.

ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות באופן תקין.

19. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים בית העסק  ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בית העסק ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות

20. בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה. בנוסף על כך, בית העסק לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש בלבד ועל חשבונו. כמו כן, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.